Nettinuotan vaiheet ja kohderyhmät

Verkot vesille – Nettinuotan vaiheet

  1. Ideoiden ja kokemusten kerääminen
  2. Parhaiden ideoiden seulonta ja muokkaus kehitysehdotuksiksi
  3. Lupaavimpien kehitysehdotusten valinta vision ja suunnittelun pohjaksi

Kuka ui Nettinuottaan – kyselyyn vastaajat

Nettinuotta Cityn kohderyhmiä voivat olla esimerkiksi
  • Asukkaat
  • Loma-asukkaat
  • Yritykset
Kyselyn vastaajaryhmä kootaan aina kunnan väestörakenteen mukaisesti.