Mäntyharjun keskustaajaman kehittäminen

Mäntyharjun kunta käynnisti syksyllä 2012 keskustaajaman kehityshankkeen. Shop’In Researchin suunnitteleman ja toteuttaman tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kuntalaisten, loma-asukkaiden ja yritysten toiveita ja ideoita Mäntyharjun keskustasta ja palvelutarjonnasta.

Mäntyharjun keskustaajaman kehityshanke koettiin tärkeänä. Vastaajat tuottivat käytännönläheisiä kehityskohteita runsaasti ja olivat niiden tärkeysjärjestyksestä varsin samaa mieltä. Nuoret suhtautuivat kehityskohteisiin rohkeammin kuin yli 50-vuotiaat.