MerkkienMerkki 2013 tulokset

(Tuulilasi 14/2013)


Kokonaistulos

MM kokonaistulos uusi


Automerkki

MM auto uusi

Myyntipalvelut

MM myynti uusi

Huoltopalvelut

MM huolto uusi

Sitoutuminen

MM sitoutuminen uusi


Palvelun laatutaso ja verkosto


Tuulilasin suuri Merkkien Merkki-tutkimus osoittaa, että Toyota kiilasi Merkkien Merkiksi vuonna 2013.


Toyota kiilasi Lexuksen ohitse, kun Tuulilasi etsi jälleen vastausta kysymykseen millä automerkillä on tyytyväisimmät käyttäjät. Tyytyväisyyspisteiden teoreettinen maksimi on 1000 pistettä. Toyota on ainoa merkki, jonka tulos ylitti 800 pisteen rajan.


Viime vuosien "kestovoittaja" Lexus sijottui toiseksi (795 pistettä) ja Porsche kolmanneksi (783 pistettä). Tutkimuksessa oli mukana kaikkiaan 33 eri automerkin käyttäjät. Yritysautolla ajavat eivät kuulu tutkimuksen vastaajakuntaan, sillä tyytyväisyyttä mitataan vain yksityisautoilijoiden keskuudessa. Tutkimuksessa vastanneet ovat voineet hankkia uutena tai käytettynä. Vastaajien autot ovat iältään korkeintaan seitsemän vuoden ikäisiä. Kokonaistulos saadaan, kun 1-4 -vuotiaiden ja 5-7 -vuotiaiden autojen omistajien arviot mitataan sekä uutena että käytettynä autonsa hankkineiden ryhmissä, ja näin saadut erillistulokset yhdistetään.

Tuulilasin tyytyväisyysmittaus eroaa autonvalmistajien omista tyytyväisyysmittauksista siinä, että huomion kohteena on myös vanhempien autojen omistajien tyytyväisyys. Koska Tuulilasi seuraa automerkkiin liittyvää tyytyväisyyttä, arvioinnin kohteena ovat myös merkin tarjoamat palvelut. Sen sijaan tyytyväisyyttä ei mitata sellaisessa palvelussa, jota tarjoavat merkkiorganisaation ulkopuoliset palveluntuottajat.

Kokonaistulosten kymmenen tyytyväisimmän merkin omistajakunnassa on neljä premium-luokan automerkkiä (Lexus, Porsche, Audi ja Volvo). Suuren markkinaosuuden merkkejä, niin sanottuja volyymimerkkejä sijoittuu kärkikymmenikköön neljä (Toyota, Skoda, Volkswagen ja Ford). Lisäksi kärkijoukkoon kuuluvat muista merkeistä Subaru ja Mazda.

Kokonaistulos muodostuu viidestä osa-alueesta. Ne ovat Auto, Myyntipalvelut, Huoltopalvelut, Sitoutuminen sekä uutena osa-alueena Palvelun laatu. 


Kokonaistulosten laskennassa tehtiin muutos edellisvuoteen verrattuna. Nyt mukaan otettiin uutena osatekijänä palveluverkoston laatutaso. Sillä tarkoitetaan merkin myynti- ja huoltoverkostojen kattavuutta Suomessa sekä palvelutason laadun vaihtelua kaikilla myyntipalvelujen ja huoltopalvelujen osa-alueilla. Eniten pisteitä keräsi merkki, jonka palvelutaso on korkea ja vastaajien arviot laatutasosta eivät vaihtele paljon. Palveluverkon kattavuus otettiin myös huomioon siten, että merkin valtuutettujen myyntipisteiden ja huoltopisteiden lukumäärä on myös mukaan palveluverkoston laatua arvioitaessa.


Auto ja Sitoutuminen liittyvät vahvasti autoon. Kumpikin osa-alue vaikuttaa 25 % painolla kokonaistulokseen. Palvelutekijät (myynti, huolto ja palveluverkoston laatu) muodostavat yhdessä 50 % osuuden merkin kokonaispistemäärästä siten, että niistä kullakin on yhtä suuri painoarvo (noin 17 % kullakin).


Merkkien Merkki-tutkimukseen osallistui vuonna 2013 noin 13 000 vastaajaa. Suomen laajimpaan eri automerkkien tyytyväisyyttä mittaavaan vuosittain toistettava tutkimus on Tuulilasin teettämä. Tutkimusaineiston keräämisestä ja analysoimisesta vastasi tänäkin vuonna Shop-in Research Oy.

MM kokonaistulos uusi (kopio)

Automerkki

Lexuksen käyttäjät tyytyväisimpiä autoonsa

Autoon liittyvää tyytyväisyyttä mitataan Merkkien Merkki -tutkimuksessa 25 eri ominaisuuden avulla. Kun niiden tulokset yhdistetään, Lexus on kaikkien merkkien ykkönen.
Autoon liittyvä tyytyväisyys on kärjestä löytyvien merkkien omistajilla huippuluokkaa. Teoreettinen maksimitulos on 1000 indeksipistettä. Lexus on ykkönen (918 pistettä) ja Jaguar kakkonen (902 pistettä). Kaikkien merkkien keskiarvokin ylittää selkeästi 800 indeksipisteen rajan. Eikä viimeiseksi jäänyt Dodgekaan ole huono (767 pistettä). Tulos kertoo, että ainakin auton seitsemän vuoden ikään saakka mitään tutkituista merkistä eivät sen omistajat pidä huonona.MM auto uusi (kopio)

Myyntipalvelut


Lexuksen ja Porschen omistajat ovat tyytyväisimpiä saamiinsa myyntipalveluihin. Kaikki premium-merkit eivät kuitenkaan sijoitu myyntipalveluissaan kärkikastiin, vaan osa jää häntäpäähän.


Premium-merkit ovat kalliita sekä uutena että käytettynä, mutta niihin liittyy myös suuria odotuksia palveluista, joita merkin käyttäjille tarjotaan. Vastoin odotuksia Merkkien Merkki -tutkimus osoittaa, että Alfa Romeo ja Land Rover jäävät myyntipalveluissaan aivan häntäpäähän. Koska näistä kummankin merkin uusien autojen myyntimäärät ovat pieniä, voisi olettaa, että asiakas saisi erinomaista palvelua. Näin ei näytä olevan.

Skodan myynninkasvu on vaikuttanut merkin myyntipalveluihin, eikä merkki enää tällä alueella sijoitu kärkikymmenikköön. Sinne on sen sijaan noussut Seat.

Tyytyväisyys myyntipalveluihin on pudonnut edellisvuoteen verrattuna 15 indeksipistettä. Muutamien merkkien omistajien tyytyväisyystaso on kuitenkin selkeästi noussut. Näitä ovat keskiarvon yläpuolella Volvo (+ 44 indeksipistettä) ja Seat (+ 34). Mutta keskiarvon alapuolellakin on merkkejä, joiden myyntipalveluissa myönteiset muutokset ovat olleet vielä suurempia. Land Roverin indeksi on noussut 49, Minin 44 ja Fiat 38 indeksipistettä. Tuntuvakaan muutos ylöspäin ei riitä, jos lähtötaso on kilpailijoita alempi.

Useimpien merkkien muutos on kuitenkin ollut päinvastainen. Suurin lasku on tapahtunut Alfa Romeon myyntipalveluissa (-76), ja sitä seuraavat Hyundai (-66) sekä Chevrolet (-60 indeksipistettä). Näistä kaksi viimemainittua on kasvattanut myyntiään. Vaikuttaakin siltä, että voimakas myynninkasvu johtaa myyntipalveluissa helposti tyytyväisyystason alenemiseen. Syy saattaa olla yksinkertainen – myyjiä ei lisätä samassa suhteessa kuin myynti kasvaa. Silloin automyyjien aika ei riitä enää yhtä hyvään palveluun kuin aikaisemmin. Se näkyy tyytyväisyysarvioissa.

Autoliikkeen tärkein tavoite on mahdollisimman hyvä taloudellinen tulos ainakin pitkällä aikavälillä. Myynnin kasvaessa toimintaan sitoutuu lisää rahaa. Siksi kustannusten hallinnasta muodostuu hyvin tärkeäksi keinoksi kannattavuuden ylläpitämisessä. Myyntihenkilöstöä ei lisätä, vaikka myynti kasvaa. Autoliikkeen on silloin löydettävä uusia keinoja, joilla merkin omistajat kokevat, että heistä ja heidän tyytyväisyydestään ollaan edelleen kiinnostuneita.

MM myynti uusi (kopio)


Huoltopalvelut

Huoltopalveluissa Lexus on yli muiden, mutta…


Vuoden 2013 Merkkien Merkki -tutkimuksessa tyytyväisyys huoltoon on miltei samalla tasolla kuin myyntipalveluissa. Syynä on se, että tyytyväisyystaso huoltopalveluissa on laskenut vähemmän kuin myyntipalveluissa.


Kolme merkkiä yltää huollon alueella yli 800 indeksipisteen tasoon. Lexus on selkeä voittaja, Porsche kakkonen ja Audi kolmas. Seuraava merkki, Audi putoaa jo alle 700 pisteen tason. Sekin merkitsee, että tyytyväisyys on edelleen hyvällä tolalla. Edellisvuodesta on kuitenkin tultu alaspäin, mutta vähemmän kuin myyntipalvelujen alueella.


Kymmenen huoltopalveluiltaan parhaan merkin joukossa on vain neljä valiomerkkiä, Lexus, Porsche, Audi ja Volvo. Niistä Audilla ja Volvolla ajavien tyytyväisyystaso on noussut, sen sijaan sekä Lexuksen että Porschen taso on hieman laskenut.


Suuren markkinaosuuden merkit Kia, Ford ja Skoda ovat myös kymmenen kärkijoukossa, ja ne ovat hieman tavoittaneet Toyotan tasoa. Tämänkin vuoden vertailussa Toyota on kuitenkin edelleen selkeästi edellä.


Huoltopalvelujen yllättäjä on Seat. Se kipusi nyt viidenneksi ohittaen Volvon, ja Seatin tyytyväisyystaso on miltei Subarun veroinen.


Keskiarvotason liepeillä merkittävin muutos on Dacian tulos. Viime vuoteen verrattuna tyytyväisyystaso nousi peräti 120 indeksipistettä. On kuitenkin muistettava, että Dacia on niin uusi merkki Suomen markkinoilla, ettei sen tulokseen vaikuttanut lainkaan arviot 5 -7 -vuotiaiden autojen omistajakunnassa. Tämän ikäryhmän Dacioita ei markkinoilla vielä ole. Jos vertailu tehdään vain 1-4 -vuotiaitten ikäryhmässä, Dacian tulos ei olekaan aivan yhtä hyvä. Monen merkin huoltopalvelun tyytyväisyystaso laskee selkeästi auton vanhetessa. Vasta tulevina vuosina nähdään, käykö Dacialle samoin.


Jos huomio kiinnitetään vain 1-4 -vuotta vanhojen autojen huoltopalveluihin, osoittautuu, että yksi merkki ylittää jopa 900 indeksipisteen tason. Se on Porsche. Mutta sen tulosei ole aivan yhtä hyvä 5-7 -vuotiaitten ryhmässä. Siksi kokonaistuloksissa Lexus sivuuttaa Porschen ja nousee huoltopalvelujen ykköseksi.


Keskiarvotason alapuolellakin on merkkejä, joiden huoltopalveluissa on edistytty. Minin, Fiatin ja Land Roverin huoltopalvelut saavat nyt selkeästi paremman tuloksen kuin vuosi sitten, mutta kaikki ne ovat edelleen selvästi keskiarvotason alapuolella. Land Rover jopa miltei samalla tasolla Alfa Romeon kanssa.


Chryslerin tulos ansaitsee myös kommentin. Merkin maahantuontia ollaan järjestelemässä uudelleen, eikä uusia autoja myydä lainkaan. Sen sijaan huoltopalvelut toimivat edelleen. Tyytyväisyystaso on noussut jopa 125 indeksipistettä viime vuodesta. Tulos saattaa selittyä osittain sillä, että autojen ominaisuuksia vertailtaessa Chrysler sijoittui varsin hyvin, ollen tyytyväisyystasoltaan kuudenneksi paras merkki.


MM huolto uusi (kopio)


Sitoutuminen merkkiin

Mitä sitoutuneempi merkin omistaja on autoonsa, sitä tyytyväisempi hän on. Sen sijaan tyytyväisyyden lisääntyessä ei sitoutuminen välttämättä lisäänny lainkaan yhtä paljon.

Merkkiin sitoutunut autoilija pysyy paremmin merkissä kuin tyytyväinen mutta vähemmän sitoutunut. Tämän tosiasian oivaltaminen on muuttanut autonvalmistajien suhtautumista tyytyväisyyteen. Aikaisemmin etsittiin keinoja, joilla tyytyväisyyttä lisätään, nyt yhä suuremman huomion saa sitoutumisen kasvattaminen.


Sitoutumisella on erittäin suuri merkitys sekä uutena että käytettynä autonsa ostavien maailmassa. Vaikka autossa olisi puutteita tai pikkuvikoja, ne annetaan anteeksi. Sama koskee myös palveluja. Merkkien Merkki -tutkimus kertoo, että automerkkien myyntipalveluissa keskeisimmän huomion saa uuden auton ostaja.


Auton valmistaja uhraa auton kehittämiseen, markkinointiin ja mainontaan valtavasti rahaa, mutta se tehdään ennenkaikkea uusien autojen myymiseksi. Siksi auton haluttavuutta pyritään eri keinoin lisäämään. Ulkoisia puitteita kehitetään vastaamaan sitä imagoa, jonka auton valmistaja haluaa automerkilleen ja sen eri malleille luoda.


Parhaat onnistuvatkin synnyttämään suurta sitoutumista merkkiin. Suomessa autojen kalleudesta johtuen monet pohtivat autoa ostaessaan, ostetaanko uusi auto vai hieman ajettu premium-merkki. Rationaaliset ostajat laskevat myös autoilun kustannuksia. He ovat oivaltaneet, että valiomerkit käytettynäkin tarjoavat ominaisuuksia, joita monista hinnaltaan edullisemmista uusista autoista puuttuu. Jos näin ajatteleva ostaja saa myönteisiä kokemuksia valinnastaan, hänen sitoutumisensa merkkiin kasvaa, vaikka auto on käytettynä hankittu.
Vaikuttaa siltä, että autokaupassa ei ole täysin oivallettu, millaisia kilpailuetuja sitoutuminen tuo myös käytettyjä autoja myytäessä. Monien ostajien kokemus on, että merkin palveluissa ei käytettynä autonsa ostavaa oteta samalla tavalla huomioon kuin uuden auton ostajia.


Joidenkin merkkien sitoutuneimmat käyttäjät löytyvätkin käytettynä autonsa hankkineiden joukosta. Jos myynnin ja huollon palvelut eivät vastaa odotuksia, merkin käyttäjä siirtyy merkkiorganisaation ulkopuolelle. Silloin sitoutuminen liittyy autoon, ei niinkään palveluun. Muutama vuosi sitten suuri osa tyytyväisimmistä Mercedeksen, BMW:n ja Audin omistajat oli hankkinut autonsa ulkomailta, ja he käyttivät mieluiten merkkiverkoston ulkopuolella tarjottavia palveluja.


MM sitoutuminen uusi (kopio)

Palvelun laatutaso ja verkosto

Toyotalla paras palvelun laatutaso ja verkosto

Auto on merkkituote, ja sen ostajat haluavat saada korkeatasoista palvelua kaikissa merkin myynti- ja huoltopisteissä. Laadukkaimman verkoston tarjoaa käyttäjilleen Toyota, mutta Skoda yllättää.


Suuren markkinaosuuden merkit saavat etua siitä, että niiden asiakaskunta on moninkertainen verrattuna pieniin merkkeihin. Se mahdollistaa toiminnan keskittymällä yhteen merkkiin. Suomessa tällaisessa tilanteessa ovat Toyota ja Volkswagen. Miltei kaikki muut joutuvat toimimaan monimerkkiympäristössä. Sama jälleenmyyjä edustaa useampaa automerkkiä. Tällainen tilanne on yleisempi huoltopalvelujen kuin myynnin alueella.


Olemme useina vuosina saaneet kriittistä palautetta siitä, että olemme mitanneet merkin omistajan tyytyväisyyttä saatuun palveluun ottamatta huomioon merkin verkoston laajuutta.Haastattelimme eri merkkien jälleenmyyjiä. He totesivat yksimielisesti, että palveluja on helpompi tuottaa, jos voi keskittyä vain yhteen merkkiin.

Jällenmyyjäyritysten kannattavuutta ei voi saavuttaa tiheällä verkostolla, jos merkin asiakaskunta on pieni. On valittava joko monen merkin edustus tai tingittävä palvelun alueellisesta saatavuudesta.


Lexus ja Porsche ovat esimerkkejä siitä, kuinka pieni myyntimäärä, yhteen merkkiin keskittyminen ja palveluverkoston alueellisesta kattavuudesta tinkiminen on toteutettu. Seuraukset tuntuvat näiden merkkien käyttäjien maailmassa. Myyntipalveluja on tarjolla vain yhdessä tai muutamassa pisteessä. Miltei samanlainen tilanne on huoltopalveluissa. Lapissa asuva Porschen omistaja joutuu ajamaan Etelä-Suomeen saadakseen valtuutetun huoltopisteen palveluja.


Autonvalmistaja kuten usein maahantuojakaan ei ole kovin ihastunut monimerkkiedustukseen. Varsinkin jälleenmyyjän myyntiponnistukset saattavat painottua aina sen mukaan, minkä merkin autoja on helpointa myydä ja taloudellinen tulos on paras. Pienillä markkinoilla kuten Suomessa tähän on kuitenkin pakko alistua. Lisäksi lisää haasteita aiheutuu siitä, että autonvalmistaja vaatii jälleenmyyjältä merkin imagon mukaisia puitteita. Joidenkin merkkien automyymälät lasipalatseineen vaativat niin suuria investointeja, ettei siihen Suomessa monilla ole mahdollisuuksia.


Tämän vuoden Merkkien Merkki -tutkimuksessa kiinniitimme huomiota meille esitettyihin seikkoihin. Tutkimme tarkoin, kuinka korkealaatuista palvelua merkit tarjoavat. Ratkaisevaa ei ollut se, onko jälleenmyyjä yhden vai usean merkin edustaja.

Auton ostaja vaatii autolta korkeaa laatutasoa, mikä merkitsee kestävyyden lisäksi pientä vika-alttiutta. Palvelujen alueella sama asia näkyy autotehtaan vaatimuksena korkeatasoisesta palvelusta, jossa ei ole suurta vaihtelua. Niinpä kehitimme indeksin, jossa kaikki myynnin ja huollon alueen kysymykset pisteytettiin vastaajan tyytyväisyystason sekä vastausten "tasalaatuisuuden perusteella. Jos tyytyväisyystaso oli korkea ja vastausten hajonta vähäinen, se tuotti paljon pisteitä. 


MM laatu uusi (kopio) 


Merkkien haluttavuus

Merkkien Merkki-tutkimuksen yhteydessä olemme myös vuosittain mitanneet eri automerkkien haluttavuutta.  Vastaajat ovat arvioineet kaikkia merkkejä sekä kertoneet, kuinka valmiita he olisivat ostamaan kyseisen automerkin itselleen nyt, jos ostopäätös pitäisi tehdä nyt. Kysymyksen muotoilulla on pyritty siihen, vastaaja arvioi asiaa omien mahdollisuuksiensa perusteella. Lottovoittoon liittyvät haaveet eivät siksi vaikuta tuloksiin.Taulukko

Taulukon ensimmäinen sarake osoittaa, että kaikkien autoilijoiden keskuudessa haluttavimmat merkit ovat Volkswagen, Audi ja Volvo. Myös Mercedeksen haluttavuus yltää yli 600 indeksipisteen rajan.


Premium-merkki Saab on pudonnut haluttavuudeltaan aivan viimeisten joukkoon. Se ei ole ihme, sillä konkurssin jälkeen merkin kohtalo oli pitkään epäselvä. Vaikka valmistus jatkuu, Saab ei saa jatkossa käyttää vanhaa tuotemerkkiään. Nousu vanhaan haluttavuuteen tulee olemaan pitkän tien takana.


Taulukon toinen sarake kertoo, millaiseksi vastaajat arvioivat oman automerkkinsä. Haluttavuusarviot ovat jokaisella merkillä paremmat kuin autoilijakunnassa keskimäärin. Jopa haluttavuudeltaan vähäisen merkin omistajat antavat huomattavan korkeita arvioita omalle merkilleen. Arvioiden vaihteluväli on selkeästi pienempi kuin


BMW:n , Fordin , Mazdan ja BMW:n haluttavuus eroaa vähiten koko autoilijakunnan ja merkin omistajien arvioissa. Suurimmat erot ovat taulukon alaosassa sijaitsevilla merkeillä.


Fordin, Mazdan ja Toyotan omistajien arviot poikkevat yleisestä linjasta. Oma merkki ei näytä viehättävän yhtä voimakkaasti kuin yleensä autoilijoiden keskuudessa näyttää tapahtuvan.


Taulukon kolmas sarake kertoo, millaisia ovat arviot sellaisten autoilijoiden keskuudessa, jotka ajavat 5-7 vuotta vanhoilla autoilla. Arvioista on poistettu nyt merkin omistajien vaikutus. Siksi merkin haluttavuus useimmiten hieman laskee yleisen haluttavuuden tasoa alemmas.


Merkkiuskollisuus puolestaan lisää merkin haluttavuutta. Niinpä merkkiuskollisten arvio oman merkin haluttavuudesta nousee vielä hivenen korkeammalle, kuin se tulos, mikä taulukon toisessa sarakkeessa näkyy.


Kuinka automerkit hahmotetaan?

Aikaisemmin autoilijat hahmottivat hyvin selkeästi japanilaismerkit omaksi kastikseen, samoin englantilaiset klassikkomerkit (esimerkiksi Bentley ja Rolls Royce). Saksalaismerkit muodostivat samoin oman selkeän ryhmänsä.


Nykyisin autojen valmistajat eivät leimaudu enää yhtä selkeästi. Japanilaisvalmistajilla on tehtaita Euroopassa ja korealaisvalmistajat ovat myös tulleet Eurooppaan. Onko vanha tapa asemoida automerkit valmistajan kotimaan mukaan menettänyt kokonaan merkityksensä?


Vastaaja-aineiston avulla voidaan etsiä vastausta kysymykseen, millä tavalla automerkkien haluttavuus sijoittuu vastaajien mielissä.
Apuna on faktorianalyysi. Sen avulla etsitään haluttavuuden perusulottuvuudet. Sitten katsotaan, miten automerkit sijoittuvat näille ulottuvuuksille.


Muutamat seikat ovat hyvin selviä. Japanilaismerkit sijoittuvat kauniisti omalle ulottuvuudelleen, eikä mikään muu merkki näytä pyrkivän tälle faktorille. Havainnosta on vain yksi poikkeus – Lexus. Sen sijaan Toyota on vahvasti kiinni tällä ulottuvuudella, vaikka aika-ajoin sen viestinnässä korostetaan voimakkaasti eurooppalaista valmistusta. Kaikkein japanilaisin merkki on Mazda.


Korealaismerkit Hyundai ja Kia sijoittuvat selkeästi myös japanilaisfaktorille, 

vaikkakaan ei aivan yhtä vahvasti. Hyundai mielletään ”japanilaisemmaksi” kuin Kia.


Toinen selkeä ulottuvuus muodostuu ranskalaismerkeistä. Peugeotin, Citroënin ja Renaultin välillä ei ole suuria eroja, mutta ulottuvuuden halutuin merkki on Peugeot. Kiinnostavaa autoilijoiden hahmotuksessa on Fiat. Se ei näytä kuuluvan yhtä selkeästi ranskalaisulottuvuudelle, mutta sidos on tiiviimpi kuin minkään muun faktorin kanssa. Kaiken kukkuraksi myös Opel työntyy tälle ulottuvuudelle, joskin sillä yhteyksiä on muuallekin, ei tosin yhtä vahvasti.


Saksalaismerkit muodostavat oman ulottuvuutensa. Sille kuuluvat Volkswagen, Audi ja BMW. Siltä saa piirteensä myös melko vahvasti Skoda. Sen sijaan Opel ja Ford eivät tälle ulottuvuudelle kuulu.


Mercedes-Benzin haluttavuus painottuu statusulottuvuudelta. Tällä alueella kärjessä ovat Range Rover, Land Rover ja Jaguar. Porsche kuuluu samaan joukkoon, eikä merkin haluttavuus yhdisty lainkaan muihin saksalaismerkkeihin. Myös Bentley ja Lexus ovat samaa sukua. Alfa Romeon piirteet kuuluvat samalle alueelle, mutta eivät yhtä vahvasti.


Amerikkalaismerkit Cadillac, Buick, Chevrolet, Dodge ja Chrysler ryhmittyvät omalle alueelleen, jolle muita merkkejä ei kuulu.


Saab, Seat ja Opel ovat melko hahmottomia merkkejä, eikä niihin liity mikään perusfaktori vahvasti.


Ruksi graafi