Tuotteistaminen


Markkinatutkimuksen perusteella voidaan määritellä palvelun/tuotteen myyntiväittämät sekä tuotteistaa palvelu, jotta se olisi mahdollisimman kilpailukykyinen ja houkutteleva. Tuotteistaminen parantaa palvelun kilpailukykyä merkittävästi.