Simo Andersson, TTM


Markkinointitutkimusta yli 25 vuotta, pääasiassa kvantitatiivista mutta myös kvalitatiivista.


Tutkimusosaaminen:


• asiakastyytyväisyys
• palvelun laatu ja kehittäminen
• brandi- ja yrityskuvatutkimukset
• henkilöstön työtyytyväisyys
• tuote- ja palvelun kehittäminen, tuote- ja pakkaustestit
• mainonnan tutkimukset
• mediatutkimukset
• kuluttajien ostokäyttäytyminen
• strategioiden laatimiseen liittyvät tutkimukset
• aluekehittämiseen liittyvät tutkimukset


Simo Andersson on tehnyt markkinointitutkimuksia niin pienten kuin isojenkin yritysten parissa, kaikilla tiedonkeruumenetelmillä. Viime vuosina tutkimuksia on tehty pääasiassa Internetissä.


Yhtenä erikoisalana hänellä on yritystoiminnan eri osa-alueiden tuntemus ja hän on tehnyt myös tutkimustarvekartoitusta yrityksissä.


Hän on toiminut markkinointitutkimusalan yrittäjänä 25 vuotta ja sinä aikana toiminut koko ajan tutkimushankkeissa projektipäällikkönä ja/tai tutkijana. Uusimpana osaamisalueena on Internetissä tapahtuva laadullinen tutkimus, jota on sovellettu tuote-/palvelukehityksessä, strategiatyössä ja aluekehittämisessä. 



Heikki Lindevall


Heikki Lindevall on auttanut yli sataa pk-yritystä ja kolmannen sektorin palveluorganisaatiota pärjäämään paremmin.


ELY-keskusten kautta liiketoiminnan ja markkinoinnin kehitysohjelman on käynyt läpi yli 200 pk- ja mikroyritystä. Kehitysyhtiöiden sekä eri järjestöjen luentosarjoihin on osallistunut satoja yrityksiä. Lindevall toimii Työ- ja Elinkeinoministeriön (TEM) Myyntitehokonsulttina sekä markkinoinnin ja yritystoiminnan tuntiopettajana alan oppilaitoksessa.


Hän on Suomen Yrittäjät ry:n Tulevaisuusvaliokunnan jäsen.
Lindevall luennoi liiketoiminnan kehittämisestä ja markkinoinnin eri osa-alueista eri oppilaitoksissa (Tampereen Ammattikorkeakoulu, Turun Ammattikorkeakoulu, Visuaaliviestinnän Instituutti, Hämeen Ammattikorkeakoulu), eri kehitysyhtiöiden yrittäjäkoulutusohjelmissa sekä järjestöjen jäsenseminaareissa (esim. SKLL, SULPU).