Uuden liiketoiminta-/palvelukonseptin testaaminen


Testin tarkoituksena on selvittää kohderyhmään kuuluvien asiakkaiden mielipide, kiinnostus uutta palvelua/toimintamallia kohtaan sekä mahdollisia muutostarpeita.


Testi toteutetaan niin, että palvelu/toimintamalli esitellään kohderyhmään kuuluville vastaajille, jonka jälkeen heille tehdään haastattelu. Haastattelumenetelmä riippuu tuotteesta ja kohderyhmästä. Se voi olla henkilökohtainen, puhelinhaastattelu tai nettikysely.


Testin tuloksena saadaan:

- tieto tuotteen markkinakelpoisuudesta

- mahdolliset muutostarpeet

- tuotteen/palvelun vahvuudet ja heikkoudet asiakkaiden näkökulmasta

- ostokiinnostus

- hinnoittelu


Uuden liiketoiminta-/palvelukonseptin testaaminen voidaan toteuttaa myös niin, että varsinainen uutuus ei paljastu. Kysy meiltä tästä lisää!