Elinkeinosektorin strategiatyön tuki

Elinkeinosektorin strategioiden suunnittelu, jalkauttaminen sekä kehittäminen yrityskentän ja sidosryhmät sitouttaviksi vaativat alueen tilanteen ja tarpeiden syvällistä tuntemusta. Ottamalla alueen yritykset mukaan strategiatyöhön voidaan palvella asukkaita ja toimijoita sekä tukea alueen kehittymistä viihtyisäksi, houkuttelevaksi ja kehittyväksi elinympäristöksi.

Strategioiden suunnittelun ja kehittämisen tueksi kerätyn informaation tulee olla laadukasta ja tarvittavat toimenpiteet esiintuovaa, jotta kunta voi fokusoida strategiaprosessinsa ja asettaa operatiiviset tavoitteensa oikein.

Delfoi-tutkimusmenetelmä strategiatyössä

Hyödynnämme tiedonkeruussa Delfoi-menetelmään perustuvaa Nettinuottaa. Sen kaksivaiheinen rakenne tuottaa analyyttista ja käytännönläheistä informaatiota suoraan alueen yrittäjien ja yritysjohtajien argumenteista säilyttäen vastaajien anonymiteetin. Se huomioi erikokoisten yritysten ja eri toimialojen tarpeet sekä tarjoaa uutta, hiljaista tietoa strategiatyön tueksi. Kerätty informaatio esitetään selkeästi tärkeysjärjestyksessä painopistealueittain.

Kysy lisää!

Simo Andersson
p. 0400 632 194

sähköposti: etunimi.sukunimi@shopin.fi