Kohti kohonnutta asiakastyytyväisyyttä

Palveluketjututkimus on käytännönläheinen tapa selvittää yrityksen palvelun tasoa ja asiakastyytyväisyyttä. Palveluketjun tarkastelu asiakkaan näkökulmasta osa-alue kerrallaan antaa yritykselle tärkeää informaatiota ketjun toimivuudesta ja kehitystarpeista. Määritellyille palveluketjun osille voidaan antaa numeeriset tavoitteet ja mittarit.

Palveluketjututkimus soveltuu sekä kuluttaja- että b-to-b -asiakkaille.

Atmos-tutkimus työilmapiirin kehittämiseen

Työssä viihtyminen vaikuttaa ratkaisevasti motivaatioon. Työskentelyn tehokkuuteen vaikuttavat motivaation, esimiestyön, jaksamisen, yhteistyön ja tiedonkulun lisäksi monet, usein yritysjohdolle näkymättömät tekijät.

Atmos-tutkimuksen avulla selvitetään yrityksen työntekijöiden työviihtyvyyttä sekä muita tehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimus voidaan myös kohdistaa organisaation erityisongelmiin, kuten sairauspoissaolojen suureen määrään tai henkilöstön nopeaan vaihtuvuuteen.

Olemme toteuttaneet lukuisia Atmos-työilmapiiritutkimuksia esimerkiksi poikkeuksellisissa olosuhteissa kuten vuorotöissä toimiville yrityksille.

Kysy lisää!


Simo Andersson
p. 0400 632 194

sähköposti: etunimi.sukunimi@shopin.fi